Home » College Oost Gelre legt nieuw Wmo-beleidsplan aan raad voor

College Oost Gelre legt nieuw Wmo-beleidsplan aan raad voor

405

Het college van legt de gemeenteraad een nieuw Wmo-beleidsplan 2015 – 2016 voor. Vanaf 1 januari 2015 gaan er een aantal taken vanuit de AWBZ over naar gemeenten. De veranderingen in de zorg zijn zo groot dat het een fundamentele verandering in denken en doen vraagt. Daarom is er een nieuw Wmo-beleidsplan opgesteld, waarin deze taken zijn opgenomen.

De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan inwoners die, op welke manier dan ook, ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor begeleiding van inwoners (ook wel dagbesteding genoemd). Wethouder Jos Hoenderboom: “Hoe wij dat organiseren in Oost Gelre en welke uitgangspunten wij daarbij belangrijk vinden staat in het Wmo-beleidsplan 2015-2016. In het najaar van 2014 worden inwoners voor wie er per 1 januari 2015 iets gaat veranderen door het Wmo-loket van de gemeente uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.”

Speerpunten uit nieuw Wmo-beleidsplan
Oost Gelre is een samenleving waar iedereen mee doet. “Het versterken van de mogelijkheden om zelf weer de regie in handen te nemen, het ondersteunen van burgerinitiatieven gericht op participatie en hulp aan medebewoners staan centraal in het plan. Daarnaast krijgen mantelzorgers de ondersteuning die zij nodig hebben om voor hun naaste te blijven zorgen. Voorop staat dat de meeste kwetsbare groep straks goede zorg krijgt. We kijken hierbij niet naar wat iemand niet kan, maar vooral naar wat iemand nog wel kan. Wat heeft iemand nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?” aldus wethouder Jos Hoenderboom.

Hulp bij het huishouden blijft in 2015 bestaan
De gemeente krijgt fors minder geld om hulp bij het huishouden te organiseren. “We stellen de raad voor om wel voor een ‘zachte landing’ te zorgen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om aan alternatieven te werken. Dat betekent dat de huishoudelijke hulp in zijn huidige vorm nog een jaar doorgaat. Wij beraden ons in 2015 over hoe wij hier verder mee gaan” zegt wethouder Jos Hoenderboom.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ondersteuning en zorg kan ook in 2015 en 2016 in Oost Gelre ingekocht worden met een persoonsgebonden budget (pgb). Wethouder Jos Hoenderboom: “Voor veel inwoners is het pgb een goede manier om ondersteuning op maat in te kopen. Er is veel te doen geweest rondom fraude met pgb’s. We moeten dan ook goed grip houden op de uitgaven. De gemeente houdt daarom ondermeer steekproefsgewijs controles.”

Behandeling in commissie (24 juni) en gemeenteraad (15 juli)
Op 24 juni wordt het Wmo-beleidsplan besproken in de Commissie Maatschappij en Bestuur en op 15 juli neemt de raad een besluit. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.

Reageren op beleidsplan
Inwoners kunnen reageren op het beleidsplan t/m 9 juli. Het beleidsplan is te vinden op www.oostgelre.nl en ligt ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 in Lichtenvoorde. Een reactie kan per brief worden verstuurd aan het college van B&W, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Inwoners kunnen hun reactie ook per e-mail doorgeven: c.devries@oostgelre.nl of bellen naar (0544) 39 35 58 (ma t/m do).