Home » De Wal en het Schip!

Vorige week dinsdag werd ik de gemeenteraad van Oost Gelre geschiedenis geschreven! Er werden belangrijke besluiten genomen om vanaf 1 januari 2015 van start te kunnen met de nieuwe zorgtaken. Ook kreeg Mariënvelde van de voltallige raad het groene licht voor de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening. Een uniek project, omdat er tevens een zorgcorparatie van en voor Mariënvelde wordt opgericht. Een mooi en heel goed voorbeeld van hoe een gemeenschap zelf de touwen in de hand neemt en aan het roer staat!

1 januari 2015
Bij de gedachte aan deze datum, wordt menigeen een beetje zenuwachtig. Dit komt omdat de gemeente vanaf deze datum voor een heleboel zorgtaken verantwoordelijk wordt. Zorgtaken waarvoor voorheen de provincie en het rijk verantwoordelijk waren. Er speelt heel wat op het vlak van de zorg. In een korte tijd gaan er hele grote veranderingen plaats vinden. De overgang van zorgtaken naar de gemeente houdt de gemoederen enorm bezig. Er verschijnen in de media bijna dagelijks berichten van met name zorgpartijen die aangeven dat de kans bestaat dat sommige mensen niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Deze signalen neemt het CDA uiterst serieus. Maar het CDA is er van overtuigd dat het anders moet in de zorg. Het huidige zorgstelsel functioneert niet naar behoren, is complex en duur. De veranderingen zijn groot en ingrijpend en dat kan onzekerheden en twijfel met zich mee brengen. Maar het CDA is er vast van overtuigd dat de veranderingen juist in het belang van de mensen die echt zorg nodig hebben, doorgevoerd moeten worden. Er mogen daarbij geen mensen tussen wal en het schip vallen, dat is een keiharde eis van het CDA.

Tijdens de behandeling in de raad van de nieuwe zorgtaken (Wmo, Jeugdwet) heeft CDA-wethouder Jos Hoenderboom ons op overtuigende wijze duidelijk gemaakt dat er geen mensen tussen wal en het schip gaan vallen, waardoor wij konden instemmen met de voorstellen. ‘De gemeente zit er boven op’, aldus de wethouder. Daarnaast wordt de raad, dankzij een motie van het CDA, er nauw bij betrokken zodat op tijd bijgestuurd kan worden.

Thema-avond Zorg
Omdat het thema ‘Zorg’ zo enorm leeft in onze gemeenschap, heeft het bestuur van CDA Oost Gelre hiervoor speciaal afgelopen donderdag avond een openbare bijeenkomst georganiseerd in de Bron in Groenlo. Dat het thema leeft bleek wel uit de grote opkomst. Het was een zeer geslaagde avond waarin veel ruimte was voor mensen uit de praktijk. O.a. de mantelzorgers hadden een prominente plek. De mantelzorgers spelen een cruciale rol in de verlening van zorg. Ze zijn onmisbaar! Maar vaak wordt het werk van de mantelzorger onderschat waardoor de mantelzorger overbelast kan raken. De fysieke en psychische druk is groot en kan op een gegeven moment te veel worden. Dit werd ook door Wethouder Jos Hoenderboom onderkend. Hij gaf aan dat de gemeente extra ondersteuning en geld beschikbaar gaat stellen om er voor te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt.

Mariënvelde
Waar een klein dorp groot in kan zijn! De raad heeft ingestemd met een krediet van 1,2 miljoen euro voor de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Mariënvelde. Belangrijk onderdeel van deze BMV is dat in het gebouw ook een zorgcorporatie wordt gehuisvest. Met deze zorgcorporatie wordt door mensen uit Mariënvelde zelf op vrijwillige basis, zo veel mogelijk de zorg georganiseerd voor mensen in Mariënvelde. Ook wanneer er professionele zorg moet komen, wordt dit via de zorgcorporatie georganiseerd. Op deze manier zijn de lijntjes erg kort en wordt op efficiënte en effectieve manier de zorg verleend. Mariënvelde is een van de eerste dorpen in Nederland die de zorg op een dergelijke manier voor en met elkaar organiseert. Het is nieuw en er moet ervaring mee opgedaan worden. De gemeente moet hierbij ‘los’-laten en vertrouwen geven. Het CDA geeft dat vertrouwen! En de 10 kuub zand die we in de verkiezingscampagne voor de BMV hadden beloofd staat natuurlijk nog steeds. Een belletje naar het CDA en het zand komt er aan!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *