Home » Mega mestvergister,een mega vergissing?

Mega mestvergister,een mega vergissing?

414

OOG is geschrokken van de plannen voor de megamestvergister welke het Duitse bedrijf RMS binnenkort wil gaan bouwen op De Laarberg. De aard en omvang van deze mestvergister passen niet in het karakter van de Achterhoek en Oost Gelre in het bijzonder. Nu er recent meer details over deze mestvergister naar voren zijn gekomen, wordt het voor OOG duidelijk dat deze mestfabriek, welke tot de grootste van Europa gaat behoren, niet gaat bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van Oost Gelre.

OOG is niet tegen mestvergisting maar een installatie als deze kunnen wij in ons gebied simpelweg niet aan. De bijbehorende overlast legt te veel druk op onze infrastructuur en ons leefklimaat. Daarnaast blijkt nu door RMS gekozen te zijn voor een technologie die te veel schaarse fossiele brandstof (grijs gas) gaat verbruiken. OOG vindt dat maatschappelijk onverteerbaar. We vragen nl. de burger om hun woning te verduurzamen en zuinig om te gaan met onze schaarse voorraden aardgas. We vragen de woningbouwcorporaties om hun woningbestand te verduurzamen. We stimuleren de plaatsing van zonnepanelen. We zijn trots op onze energie o+woning en op hetzelfde moment geven we ruimte aan een vergister die fossiele energie gaat slurpen? Wat blijft er over van onze mooie plannen om Oost Gelre in 2030 energieneutraal te maken?

Het is nu duidelijk geworden dat de Duitse initiatiefnemer RMS uitsluitend een winstgevend businessmodel kan genereren dankzij de subsidie op biogas. Wij zijn voorstander van biogas maar niet op deze wijze. Hier wordt eerst gewoon gas verstookt om het na de vergisting biogas te noemen. Met een dergelijk model wordt de burger iets groens verkocht terwijl het dat in de kern beslist niet is. Het groene imago van RMS wordt door de burger duur betaald met ons eigen gemeenschapsgeld. Als deze subsidie stopt valt het hele businessmodel van de vergister als een kaartenhuis in elkaar. De plannen zijn dus ook in zakelijk opzicht niet duurzaam te noemen.

OOG is niet tegen een biogasfabriek welke de mest van lokale boeren op een duurzame manier verwerkt, maar de buitensporige regionale omvang en milieuonvriendelijke technologie die nu wordt gepresenteerd door RMS vindt OOG een bedreiging voor de leefbaarheid in Oost Gelre. Zo gaan dagelijks honderden vrachtwagens vanuit de binnenwegen van N-O-Achterhoek, via de Deventerkunstweg en de N18, grote hoeveelheden varkens en koeienmest van meer dan 300 Achterhoekse boeren bij deze fabriek afleveren. Deze enorme concentratie van mestwagens vindt OOG een ongewenste ontwikkeling voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Daarnaast zijn er wat OOG betreft nog grote vraagtekens mbt de veiligheid en mogelijke stankoverlast. In Duitsland staan nl. soortgelijke installaties waarbij talloze branden en (milieu-) ongelukken zijn voorgekomen met min of meer ernstige gevolgen. Tijdens de productie van biogas komt nl. het giftige en stinkende waterstofsulfide vrij, een stof die in de volksmond bekend staat als “rotte eieren”. Bij lekkage van de vergistingstanks kan dit gas in grote hoeveelheden in de buitenlucht vrijkomen en tot stankoverlast en aantasting van de leefbaarheid zorgen, niet alleen bij direct omwonenden maar zeker ook in de aanpalende Grolse wijken zoals Het Blik, Brouwhuizen, De Woerd en de Muziekbuurt. In Coevorden heeft eind vorig jaar een gaswolk met waterstofsulfide geleid tot evacuatie van een nabij gelegen woonwijk en gezondheidsklachten bij omwonenden.

OOG plaatst ook vraagtekens bij het effect voor de lokale Grolse werkgelegenheid. De megamestfabriek kan juist een afschrikkende werking hebben op potentiële nieuwe bedrijven die zich in de toekomst willen gaan vestigen op de Laarberg. Vanwege de bovenstaande genoemde problemen en risico’s is vorig jaar in Brabant (Gemert) de bouw van een soortgelijke RMS- megamestinstallatie door de plaatselijke gemeenteraad tegengehouden. Kortom: de huidige door RMS gepresenteerde grootschaligheid en de energieverspillende vergistingstechnologie is dan ook volgens OOG een maatschappelijk onverantwoorde ontwikkeling. Er zijn alternatieven voor een meer verantwoorde, kleinschalige mestverwerking. OOG zal zich blijven verzetten tegen de grootschaligheid en aard van de nu gepresenteerde plannen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met Paul Wallerbos (commissielid OOG, pwallerbos@gmail.com