Home » Progressieve Partij wil aanpak leegstand

Progressieve Partij wil aanpak leegstand

380

AALTEN – De leegstand van winkels en bedrijfspanden in de kernen van Aalten en Dinxperlo is een doorn in het oog van de Progressieve Partij. In maart 2014 voerde men actie onder de leus “Doe hier wat aan”. Sindsdien zijn enkele verbeteringen geconstateerd. Maar er kan veel meer. Daarom heeft de fractie een concreet actieplan opgesteld en aangeboden aan het College van B. en W. Het college moet nl. actiever de leegstand bestrijden en de leiding nemen. Onderdeel van een bestuurlijk traject is bijv. een leegstandsmelding.

De progressieven doen voor drie soorten leegstand suggesties voor de bestrijding. De bestaande leegstaande winkels moeten beplakt worden met foto’s (historische beelden van de kernen, natuur- of interieurfoto’s), tijdelijk ingericht met kunst en verlichting. Ook kunnen “boxen” in etalages geplaatst worden waar verenigingen of andere bedrijven reclame kunnen maken, een soort kijk-shop-etalage. Pop-up-stores en gallerys zijn ook goed. Hiervoor is medewerking van pandeigenaren nodig. Daarom moet er een leegstandsregister komen. Na melding komt er een gesprek tussen gemeente en eigenaar over de invulling. Plaatselijke groepen als Art Aalten, STAP worden ingezet bij de uitvoering. Dat alles in een projectmatige aanpak “Tijdelijk invulling winkels”.

Voor de panden die niet in het kernwinkelgebied liggen gaat het college in verleg met de eigenaren en begeleidt minimaal één pandenplan per jaar. Ook hier is een pro-actieve houding van de gemeente nodig.

Tenslotte wil de PP een inventarisatie van de leegstaande en braakliggende terreinen en deze tijdelijk inplanten met veel groen en inzaaien met veel bloemen. Voorbeelden; het terrein van de voormalige Aldi/AH aan de Kerkstraat te Aalten, locatie naast Duploschool in Dinxperlo en braakliggend terrein op terrein voormalige Wegwijzer. Dat kunnen mooie bloemenvelden worden.

De fractie van de Progressieve Partij wil graag dat dit plan voor de zomer door het College wordt uitgevoerd.

Notitie leegstand