21 mei 2024
Home » Raad mag Welkoop-besluit heroverwegen

LICHTENVOORDE – De raad van Oost Gelre mag het besluit over Welkoop heroverwegen. Dat betekent dat de raad de mogelijkheid krijgt de afgegeven verklaring van geen bedenkingen om de nieuwbouw van een grote winkel op het voormalige terrein van de Van Veldenschool in te trekken.

In oktober ging de raad op D66 na akkoord met het plan. Later bleek dat dit op grond van onjuist verstrekte informatie aan de raad was gebeurd. In het raadsvoorstel stond dat de centrumcommissie achter het plan staat. Later bleek dat ondernemers uit het centrum nooit dat mandaat hebben afgegeven. Zij zijn tegen het plan. Volgens LOV, de Lichtenvoordse OndernemersVereniging, druist het plan in tegen de opgestelde Centrumvisie, die samen met pandeigenaren in het centrum en de gemeente Oost Gelre is opgesteld. Er staan panden leeg waarin Welkoop zich kan vestigen, aldus de ondernemers. Zij hebben aangekondigd tot actie over te gaan.

Op 16 december behandelt de raad het Welkoop-plan.