21 mei 2024
Home » 50-plussers in Gelderland profiteren van oplopende personeelstekorten

50-plussers in Gelderland profiteren van oplopende personeelstekorten

395

In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland, net als voorgaande maanden. Ook bij 50-plussers is deze afname zichtbaar. Zij worden minder snel werkloos. Maar als ze hun baan verliezen, komen ze vaak minder snel weer aan het werk. Onder andere door de oplopende personeelstekorten, steeg het aantal 50 tot 65-jarigen met betaald werk begin 2022 tot bijna 77%.

WW-uitkeringen in Achterhoek dalen verder in juli
In de Achterhoek verstrekte UWV eind juli 2022 nog 2.041 WW-uitkeringen. Dat zijn 55 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 775 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,6% lager dan een maand geleden en 27,5% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind juli 2,5% lager dan de maand daarvoor en 30,1% lager dan een jaar geleden.

50-plussers minder snel geraakt door economische ontwikkelingen
De afname van WW-uitkeringen doet zich in alle leeftijdsgroepen voor. Er zijn wel onderlinge verschillen, zeker wanneer je naar een langere periode kijkt. In 2019, voor de coronacrisis, daalden de WW-uitkeringen aan 50-plussers in Gelderland sneller dan aan personen van 27 tot 50 jaar en aan jongeren.

Vanaf maart 2020 is de invloed van de coronacrisis zichtbaar in Gelderland. De uitkeringen aan jongeren stegen het sterkst en lieten in drie maanden tijd meer dan een verdubbeling zien. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de toename met 21% veel kleiner. En bij de 50-plussers was de stijging met 3% gering.

Na de aanvankelijke piek daalden de WW-uitkeringen weer. De afname was relatief het sterkst bij de jongeren, en daarna bij de groep 27 tot 50-jarigen. In alle drie de leeftijdsgroepen ligt het aantal nu ongeveer een derde lager dan vlak voor de coronacrisis.

Ontwikkeling WW-uitkeringen Gelderland naar leeftijd

De WW-uitkeringen in Gelderland fluctueren dus het meest bij jongeren, gevolgd door de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar. Bij 50-plussers zijn de schommelingen veel kleiner. Deze ontwikkelingen doen zich vaker voor op de arbeidsmarkt. Jongeren worden snel en hard geraakt wanneer het economisch minder gaat. Zij werken vaak met flexibele contracten in sectoren die sterk reageren op economische ontwikkelingen, zoals de horeca en detailhandel non-food. Wanneer de economie aantrekt, profiteren jongeren over het algemeen ook weer het eerst en vinden sneller een baan. 50-plussers hebben vaker vaste contracten en verliezen minder snel hun baan. Maar als ze werkloos worden, komen ze vaak minder snel weer aan het werk.

Toch zie je ook bij 50-plussers dat zij profiteren van de oplopende personeelstekorten. Niet alleen de WW-uitkeringen zijn duidelijk lager dan voor de coronacrisis. Ook de netto arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld 50 tot 65-jarigen is hoger dan begin 2019. Toen had ruim 74% van deze leeftijdsgroep betaald werk, in het eerste kwartaal van 2022 liep dit op tot bijna 77%. Vergeleken met begin 2005 – toen de fiscale voordelen van de VUT en het prepensioen nog niet waren afgeschaft en de AOW-leeftijd nog niet was verhoogd – is de stijging nog veel spectaculairder: toen werkte 55% van de 50 tot 65-jarigen.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *