Home » Continuïteit jeugdhulp en Wmo-zorg in de Achterhoek gegarandeerd

Continuïteit jeugdhulp en Wmo-zorg in de Achterhoek gegarandeerd

448
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

ACHTERHOEK – Voor het leveren van jeugdhulp en Wmo-zorg hebben de acht Achterhoekse gemeenten besloten om overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders. Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning voor kinderen/jongeren en ondersteuning zoals dagbesteding en kortdurend verblijf. Met het sluiten van de overeenkomsten met zorgaanbieders is de continuïteit van deze zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor het jaar 2015 gegarandeerd.

Jeugdhulp
Voor jeugdhulp sluit de regio Achterhoek per 1 januari overeenkomsten met 61 aanbieders. Het gaat hierbij om aanbieders van jeugd- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg/ondersteuning voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.

Verhoging budget voor jeugdhulp
In de Jeugdwet is geregeld dat er een overgangsjaar moet zijn en daar hoort continuïteit van zorg bij. Gebleken is dat, om continuïteit van zorg te kunnen bieden in de Achterhoek, het budget voor jeugdhulp anders verdeeld moet worden dan in eerste instantie gedacht. De colleges van b en w van de Achterhoekse gemeenten besloten hiertoe. Dit betekent dat het budget dat beschikbaar komt voor zorgaanbieders die jeugdhulp aanbieden, verhoogt wordt van 70 naar 80%. Hiermee komt het op hetzelfde niveau als in andere jeugdzorgregio’s en kunnen we de benodigde zorgcontinuiteit bieden in het overgangsjaar 2015. Dit betekent dat met de aanbieders die op dit moment zorg leveren aan kinderen, overeenkomsten worden gesloten.

Wmo
Voor Wmo-zorg (kortdurend verblijf en individuele en/of groepsactiviteiten voor mensen met een beperking) sluit de regio Achterhoek per 1 januari overeenkomsten met 111 zorgaanbieders. Inwoners die zorg nodig hebben vanaf 1 januari 2015 kunnen zelf een door de gemeente gecontracteerde aanbieder kiezen. Doordat er zoveel partijen gecontracteerd worden, houdt u keuzevrijheid.

Inwoners houden ondersteuning
Inwoners die op dit moment ondersteuning hebben op gebied van de Wmo en jeugdhulp en waarvan de indicatie nog doorloopt in 2015, houden recht op deze ondersteuning. Waar mogelijk van de aanbieder die de zorg nu ook verleent. Als de huidige aanbieder na 1 januari 2015 geen contract heeft met de gemeenten, dan wordt samen met u een andere oplossing worden gezocht.

Informeren van inwoners
Wat dit exact betekent voor individuele inwoners kunnen we zo niet zeggen. Het gaat om maatwerk. De afzonderlijke gemeenten in de Achterhoek informeren hun inwoners persoonlijk. Inwoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente.