23 april 2024
Home » Cursus ‘omgaan met Psychische problemen

Cursus ‘omgaan met Psychische problemen

335

DOETICNCHEM – Op dinsdagmiddag 3 maart 2015 van 15.30-17.00 uur) start bij GGNet in Doetinchem de cursus ‘Omgaan met psychische problemen’ voor naastbetrokkenen. De cursus is bedoeld voor partners, ouders en andere direct betrokkenen bij mensen met psychische problemen. Er staat niet één specifieke stoornis centraal. U kunt terecht met problemen zoals depressie, angstklachten, ADHD of een dwangstoornis.

In deze cursus krijgt u naast achtergrondinformatie ook handvatten voor het samenleven met iemand met deze problematiek en tips om goed voor uzelf te zorgen. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Meer info en aanmelden
Voor de start van de cursus is er een kennismakingsgesprek met de deelnemer en (één van de) begeleiders. De materiaalkosten (cursusmap en CD, koffie/thee tijdens de bijeenkomsten) zijn € 40,-.

Kijkt u voor meer informatie op onze website www.ggnet.nl/preventie

Telefonisch kunt u contact opnemen met het secretariaat (088) 933 11 80, e-mail: preventie@ggnet.nl. Online aanmelden via www.ggnet.nl/preventie