Gelders Debat over toekomst Openbaar Vervoer

277

DOETINCHEM – Nu weet iedereen wel zo’n beetje wanneer de bus bij de halte vertrekt. Maar misschien komt over een tijd de bus niet meer en moeten de mensen op zoek naar alternatief vervoer. Dit is één van de mogelijke scenario’s voor de toekomst van het Gelderse Openbaar Vervoer. Buslijnen waar maar weinig mensen gebruik van maken zijn niet meer te betalen. En als er gesneden moet worden in de kosten zijn dat de eerste lijnen die wegvallen. Niet iedereen kan met de auto of de fiets. Wat dan?

Provinciale Staten van Gelderland hebben vlak voor de zomer de OV-visie vastgesteld. Kernpunt is dat mensen in Gelderland veilig, snel, betrouwbaar en schoon moeten kunnen reizen op de manier die het beste bij hun reisbehoefte past. Of ze nu wonen in de stad of op het platteland. Die visie moet nu verder worden ingevuld met concrete plannen, zoals over het ‘Flexnet’. Daarover praat de provincie, Gedeputeerde Staten, met betrokkenen van binnen en buiten het openbaar vervoer en met gemeenten en regio’s. Provinciale Staten bespreken die uitwerking in het voorjaar van 2015.

Gelders Debat
De provinciale volksvertegenwoordigers willen graag van gebruikers van het ov horen wat zij van de visie vinden, waar ze tegenaan lopen bij het gebruik van bus en trein en welke oplossingen zij hebben voor knelpunten nu en in de toekomst. Hoe moet het bijvoorbeeld met ouderen of jongeren die afhankelijk zijn van de bus? Is de e-bike een goede vervanger voor de bus. Of deelauto’s? Moeten we een deel van het vervoer overlaten aan de markt of vrijwilligers? De Statenleden nemen deze informatie dan mee wanneer ze gaan besluiten over de invulling van de OV-visie.

Daarom organiseren zij op woensdag 19 november een Gelders Debat in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. Het debat is van 18.00 tot 20.00 uur. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom. Soep en broodjes staan klaar.

Stellingen
Onder leiding van Angelique Krüger (Omroep Gelderland) en Statengriffier Bob Roelofs wordt gediscussieerd aan de hand van drie stellingen:

  1. De (provinciale) overheid kan niet meer voor iedereen en overal een openbaar vervoerverbinding garanderen
  2. Alleen met flexibele vervoermiddelen (maatwerk) kan in dunbevolkte gebieden het ov in stand worden gehouden
  3. Binnen een regio lost idereen zijn eigen vervoersvraag wel op

Informatie
Informatie over dit Gelders Debat is te vinden op de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/geldersdebat. Daar staat ook de link naar de Ov-visie. Idereen is welkom om mee te praten of te luisteren. Aanmelden kan via geldersdebat@gelderland.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *