21 mei 2024
Home » Gemeenten besluiten ook contracten te sluiten met onderaannemers

Gemeenten besluiten ook contracten te sluiten met onderaannemers

398

ACHTERHOEK – Afgelopen week besloten de acht Achterhoekse gemeenten dat ook onderaannemers (zij leveren zorg aan cliënten in opdracht van een andere zorgaanbieder, de ‘hoofdaannemer’) die jeugdhulp leveren in de regio, in aanmerking komen voor een raamcontract voor levering van jeugdhulp in 2015. Dat was binnen de aanbesteding die eind augustus startte niet mogelijk.

Gemeenten krijgen in 2015 extra taken, onder andere op het gebied van jeugdhulp. Hiervoor sluiten gemeenten overeenkomsten met aanbieders voor deze zorg. Eind augustus 2014 startten de Achterhoekse gemeenten de aanbesteding van jeugdhulp. Zorgaanbieders die in 2012 hoofdaannemer waren en in 2014 zorg in natura leverden aan cliënten in onze regio konden zich hiervoor inschrijven. Onderaannemers kwamen niet in aanmerking. Dit betekende dat een onderaannemer alleen zorg kan leveren als dit via één van de gecontracteerde hoofdaannemers loopt. Een aantal zorgaanbieders in de Achterhoek was het daar niet mee eens en spande een kort geding aan tegen de Achterhoekse gemeenten.

Continuïteit zorg staat voorop
Hierop zijn de gemeenten nogmaals in gesprek gegaan met deze zorgaanbieders. Dit leidde uiteindelijk tot nieuwe afspraken met onderaannemers. Hiermee wordt het kort geding ingetrokken en kunnen we continuïteit van zorg garanderen.

Voorwaarden
Onderaannemers kunnen in aanmerking komen voor een raamcontract als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals kwaliteitseisen en continuering van zorg voor lopende indicaties.

Onderaannemers krijgen in 2015 een brief
Alle onderaannemers, die op dit moment zorg in natura leveren aan cliënten uit de acht Achterhoekse gemeenten, krijgen een brief over wat dit voor hen betekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *