Home » Herindeling Aalten en Dinxperlo

AALTEN/DINXPERLO – De klankbordgroep, bestaande uit de fractievoorzitters van de in de gemeenteraden van Aalten en Dinxperlo vertegenwoordigde politieke partijen, heeft maandag 10 mei 2004 vergadert. Gesproken is over de brief aan Syntus over een geregelde rechtstreekse verbinding tussen Aalten en Dinxperlo in de avonden en de weekenden. Die brief was verstuurd door het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Ook de brief aan de hoofdredacteur van De Gelderlander kwam aan de orde. In die brief wordt het feit dat in Aalten en in Dinxperlo twee verschillende edities van die krant verschijnen onder de aandacht gebracht waarbij het logisch lijkt dat straks, na de herindeling, zowel in Aalten als in Dinxperlo de zelfde editie verschijnt.

Uitgebreid is gesproken over de toekomstig griffier. Bij een gemeentelijke herindeling wordt de griffier van rechtswege ontslagen. De griffier van de nieuwe gemeente kan pas door de nieuwe gemeenteraad, na de fusiedatum, worden benoemd.

Voorafgaand hieraan kunnen de huidige raden van de beide gemeenten een beoogd griffier benoemen. Die kan op verzoek van de beide gemeenten door Gedeputeerde Staten als tijdelijk griffier van de nieuwe gemeente worden aangewezen.

Uit haar midden heeft de klankbordgroep een werkgroep in het leven geroepen aangevuld met de burgemeesters van de beide gemeenten die zich bezig heeft gehouden met het profiel van de toekomstig griffier, de opbouw van de organisatie van de griffie en de selectieprocedure voor de griffier.

Die werkgroep doet concrete voorstellen over de taak en de bemensing ( 2 formatieplaatsen ) van de griffie en over de selectieprocedure, uit te voeren door de werkgroep, die optreedt als selectiecommissie.

De klankbordgroep kan zich in meerderheid vinden in de voorstellen van de werkgroep. Ewee leden van de klankbordgroep, te weten de heren van As en Swinkels, zijn het niet eens met een onderdeel van de selectieprocedure. Zij zijn van mening dat alle fractievoorzitters betrokken dienen te worden bij de voorselectie van de kandidaten voor het griffierschap en niet alleen de selectiecommissie, zoals de werkgroep voorstelt.

De beide gemeenteraden nemen in hun mei vergadering een besluit over de voorstellen van de Klankbordgroep.