20 mei 2024
Home » Minder WW-uitkeringen in de Achterhoek

Minder WW-uitkeringen in de Achterhoek

402

ACHTERHOEK – Eind april 2018 telde de Achterhoek 4.829 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag bijna 170 lager dan eind maart en dat betekent een afname van 3,4%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling bijna 27% en dat is een verschil van meer dan 1.700 WW-uitkeringen.

De daling over de afgelopen twaalf maanden was in de Achterhoek veel sterker dan het landelijk gemiddelde van bijna 22%. Over de laatste maand was de daling landelijk met 3,9% iets sterker dan in de regio.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind april voor de Achterhoek uit op 3,1%. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,5%.

Daling WW in alle sectoren, sterkste daling in bouw en bij uitzenbedrijven

Vergeleken met april vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren in de Achterhoek. De bouw en de uitzendbedrijven lieten de sterkste dalingen zien. Ook de industrie, handel en zorg & welzijn leverden een belangrijke bijdrage aan de totale daling. De daling was relatief beperkt in het openbaar bestuur, in het onderwijs en bij banken en andere financiële diensten.