Minder WW-uitkeringen in de Achterhoek

33

ACHTERHOEK – Eind april 2018 telde de Achterhoek 4.829 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag bijna 170 lager dan eind maart en dat betekent een afname van 3,4%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling bijna 27% en dat is een verschil van meer dan 1.700 WW-uitkeringen.

De daling over de afgelopen twaalf maanden was in de Achterhoek veel sterker dan het landelijk gemiddelde van bijna 22%. Over de laatste maand was de daling landelijk met 3,9% iets sterker dan in de regio.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind april voor de Achterhoek uit op 3,1%. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,5%.

Daling WW in alle sectoren, sterkste daling in bouw en bij uitzenbedrijven

Vergeleken met april vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren in de Achterhoek. De bouw en de uitzendbedrijven lieten de sterkste dalingen zien. Ook de industrie, handel en zorg & welzijn leverden een belangrijke bijdrage aan de totale daling. De daling was relatief beperkt in het openbaar bestuur, in het onderwijs en bij banken en andere financiële diensten.


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl