Home » MovendiuM helpt organisaties en adviseert gemeenten

MovendiuM helpt organisaties en adviseert gemeenten

467
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

Na het vreselijke ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen is er een discussie gaande over de gevaren tijdens dergelijke evenementen en de rol van de vergunningverlenende instanties. Hebben gemeenten genoeg kennis in huis om vergunningen te kunnen beoordelen en zijn ze zich voldoende bewust van de risico’s, zo luidt de vraag. Martijn Hulshof houdt zich met zijn bedrijf MovendiuM dagelijks bezig met de materie van verkeersmanagement bij evenementen. Hij biedt organisaties de helpende hand als het gaat om verkeersmanagement in combinatie met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen.

Als Martijn Hulshof wordt geconfronteerd met het drama dat zich in Haaksbergen heeft voltrokken, kijkt hij bedenkelijk. “De oorzaak is nog niet precies bekend. Maar tijdens dergelijke evenementen waarbij de veiligheid van honderden mensen in het geding is, mogen er geen onnodige risico’s worden gelopen. In dit geval kun je daar je vraagtekens bijzetten. Het terrein was te klein om dergelijke grote trucks in actie te laten komen, dat staat voorop. En met een dranghek houd je een monstertruck niet tegen. Maar nog belangrijker, het publiek had niet in de rijrichting mogen staan. Er is dus het een en ander misgegaan, zonder dat ik daar overigens iemand de schuld van geef.” Martijn Hulshof wil maar aangeven dat organisaties en gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben als er evenementen worden georganiseerd. “Het moet uiterst gedegen gebeuren om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Als mijn bedrijf wordt ingeschakeld, zorgen we daar ook voor. Daar moet je tijd insteken. Geen detail mag over het hoofd worden gezien.” Hulshof maakt mogelijke problemen inzichtelijk en ontzorgt op die manier partijen die betrokken zijn bij grootschalige activiteiten op openbaar terrein. Zijn bedrijf MovendiuM ondersteunt en ontzorgt organisaties bij hardloopwedstrijden, optochten en festivals. “We kijken naar verkeersmanagement in de ruimste zin van het woord. Daarom wordt er een uitgebreid verkeersplan zelfs indien nodig met bewegende simulaties gemaakt.” Dat dient als basis voor een vergunningaanvraag. In deze aanvraag moeten minimaal de locatie(s) en eventuele routes zijn aangegeven en of het een statisch of dynamisch evenement betreft. Hoeveel bezoekers worden er verwacht en op welke manier reizen deze naar hun plaats van bestemming? Dat gebeurt in samenspraak met de politie, hulpverlenende instanties en wegbeheerder(s).

In overleg wordt bepaald of er vanuit openbare orde en veiligheidsaspecten verkeersregelende maatregelen nodig zijn. “Je moet dan denken aan hekken, borden, personeel, vrijwilligers, maar ook de tekeningen waarop alle maatregelen en calamiteitenroutes staan aangegeven. Met voorzorgsmaatregelen sta je sterker. De risico’s worden dan beheersbaar. Het is zaak stappen vooruit te denken. Daar ligt onze kracht.” Het kan bijvoorbeeld zijn dat een evenement binnen de grenzen van twee of meerdere gemeenten of zelfs provincies wordt gehouden. “Dan zijn er ook provinciale wegen bij betrokken en dien je verplicht bij Rijkswaterstaat een vergunning aan te vragen.” Het komt volgens Hulshof ook veel voor dat gemeentes geen omleidingsroute(s) hebben ingesteld voor omwonenden en andere weggebruikers die toevallig door de betreffende gemeente op doorreis zijn, terwijl dat uit het oogpunt van de gastvrijheid juist heel belangrijk is. Deze weggebruikers hebben niets met het evenement van doen. “Het navigatiesysteem biedt dan ook geen uitkomst meer. Die zal je zo snel mogelijk weer terugsturen naar de afgesloten weg. Deze twee types van ontevreden weggebruikers uitten vervolgens hun ongenoegen op diverse social media en dat is geen uiteraard geen goede reclame.”

De ondernemer heeft veel kennis van zaken en kan meedenken met organisaties. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een gigantische tekening op A0 formaat die iets verder op de tafel ligt. “Alle belanghebbenden kijken gedurende het evenement op dezelfde tekening, dat schept duidelijkheid en bij eventuele wijzigingen of calamiteiten kan er snel met de desbetreffende locatie contact worden opgenomen.” MovendiuM fungeert steeds vaker als schakel tussen organisatoren en gemeenten en de daarbij adviserende rol wordt op prijs gesteld. Zo is MovendiuM nauw betrokken bij de organisatie van onder andere de Nationale Bokbierdag in Zutphen, Open Air Sankt Gallen in Zwitserland, de halve marathon van Volendam en meerdere hardloopwedstrijden in Utrecht en de rest van Nederland. Het ontzorgen gaat ver. Het betreft niet alleen het verkeersmanagement. “Indien gewenst regelen we alles”, zegt Martijn Hulshof. “Tijdelijke omleidingsroutes, vergunningen, overzichtskaarten, bebording, het inschakelen en instrueren van personeel, slim parkeren en verder alles op het gebied van mobiliteit. Dat biedt in vele opzichten gemak en natuurlijk een veilig gevoel. Het totaalplaatje klopt en organisaties hebben er geen omkijken naar. Ze profiteren zelfs van de maatregelen. Een voorbeeld: als bezoekers sneller arriveren en dus eerder op het terrein zijn, verhoog je de omzet van dranken en snacks aanzienlijk. Zo zijn er meer zaken waar organisatoren en gemeentes voordeel uit kunnen halen.” www.movendium.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *