21 mei 2024
Home » Nieuwe exposities bij Foto21Bredevoort

Nieuwe exposities bij Foto21Bredevoort

381

BREDEVOORT – Van 11 oktober tot 28 december 2014is bij Foto21 in Bredevoort de foto expositie ‘Spleen’ te zien. Een thema expositie van het Oostgelders Fotografen Collectief.

De fotografen die hieraan meewerken zijn: Marion Bauhuis, Paul van Hulzen, Stan Kerlen, Joop Koopmanschap, Lawrence Mooij, Ellen Sessink, Peter van Tuijl en Dinie Wikkerink.

‘Spleen’ wordt gebruikt om een depressieve gemoedstoestand aan te duiden die minder ernstig is dan het lijkt. Het komt neer op het zich “lekker droevig” voelen of niet goed raad met zichzelf weten.’ (van Dalen).

De acht fotografen van het collectief (OFC) hebben zich door ‘Spleen’ laten inspireren. Elke fotograaf heeft zijn of haar eigen invulling gegeven aan dit thema. Dat maakt de tentoonstelling afwisselend en boeiend. Er zijn foto’s te zien die de onopgesmukte werkelijkheid laten zien, en daarmee het thema ‘Spleen’ uitdrukken. En er zijn fotografen die het motief benaderd hebben vanuit een innerlijke gemoedstoestand en daar een heel persoonlijke verbeelding bij gemaakt hebben.

Zo zijn er de stadsgezichten van Joop Koopmanschap, die een onbestemd gevoel oproepen, waar je als kijker niet gelijk raad mee weet. Het lijken vredige taferelen, maar er staat ook iets dreigends en sombers te gebeuren.

Peter van Tuijl heeft gekozen voor een serie foto’s die hij de afgelopen jaren gemaakt heeft in de Duitse stad Marxloh. Het is een voorstad van Duisburg met twee gezichten. Het verdwijnen van een belangrijk deel van de staalindustrie heeft in de afgelopen jaren grote werkeloosheid en verpaupering als gevolg gehad. De opkomende bruidsmarkt is bloeiend en legt Marxloh geen windeieren. Op loopafstand van de kerk heeft de grootste moskee van Duitsland een plek gekregen en van de no-go-area van een aantal jaren geleden zijn nauwelijks nog sporen aan te treffen.

Dinie Wikkerink heeft in de voorbereiding naar deze tentoonstelling een beeldend onderzoek gedaan naar waar in haar fotografie ‘Spleen’ aan de orde is. Als uitgangspunt heeft ze hiervoor foto’s gekozen die ze de laatste vijf jaar heeft gemaakt van het straatje gezien vanuit haar atelier. Een leeg en vaak stil straatje, waarin het licht en de weersgesteldheid voor de meeste afwisseling zorgen. Ze laat overzichten zien en zoomt in op smetteloze stoepjes met sporen van verval.

Lawrence Mooy maakte voor deze expositie foto’s van een dagelijks terugkerend ritueel, het wassen. Hij creëert met zijn foto’s een gelaagdheid waarbij deze alledaagse gebeurtenis iets zwaarmoedigs krijgt. Hijzelf zegt erover: “De mens als zelfstandig “unit” heeft altijd wel die “zwarte, zwaarmoedige” kant. Zelfspot of jezelf zielig, niet gekend vinden, in alles wat je doet. Je heerlijk laten gaan in een spleen-gevoel”.

Paul van Hulzen heeft voor deze tentoonstelling enkele series van samenhangende beelden geselecteerd uit bestaand en nieuw werk. De series worden op drie verschillende manieren gekenmerkt door een sfeer van verlatenheid, eenzaamheid en onbehagen: ‘Spleen’. Door de beeldbewerking creëert hij een heel eigen palet.

De werken van Stan Kerlen, Marion Bauhuis en Ellen Sessink kenmerken zich door het begrip ‘Spleen’ te benaderen vanuit een innerlijke gemoedstoestand. Hun werken kenmerken zich door vergaande beeldbewerkingen. Stan Kerlen is een eigenzinnig, autonoom fotograaf.’ Hij werkt op zijn eigen manier, zoekend naar het ‘onbereikbare’. Hij worstelt met de materie; het kijken, kadreren, selecteren en uiteindelijk vastleggen van de beelden zoals hij ze wil laten zien. Een kunstzinnig en bevlogen man die steeds verder wil in zijn ontwikkeling.

Marion Bauhuis haar foto’s bestaan uit een viertal dubbelportretten van een meisje en een bos. Een ‘Spleen’ gemoedstoestand wordt weerspiegeld door de sfeer in het bos. De fotobeelden kenmerken zich door een heel eigen schilderachtige en gelaagde stijl en de sfeer van verstilling.

Ellen Sessink verbeeldt ‘Spleen’ door historisch beeldmateriaal te vermengen met zelfportretten. Haar beelden ontstaan doorgaans vanuit foto’s uit het verleden. Afhankelijk van het thema of de context selecteert ze er enkele en gebruikt deze als startpunt van haar creatieve en intuïtieve proces. Daarbij maakt ze gebruik van haar eigen lichaamstaal en integreert deze in het beeld. Zo ontstaat er een foto waarin ze verleden en heden met elkaar verbindt.

OFC (Oostgelders Fotografen Collectief) bestaat uit 8 fotografen die al dan niet beroepsmatig als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse. Het OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeren in binnen- en buitenland.

Foto21 besteedt in haar tentoonstellingsprogramma regelmatig aandacht aan leden van het collectief. Afwisselend worden groeps-, duo- of solo exposities van deze groep getoond. Een vast onderdeel is de Beeld&Poëzie tentoonstelling in de tuin van St Bernardus in Bredevoort.

Deze tentoonstelling wordt jaarlijks vervangen en ieder jaar worden andere dichters gekozen om de fotografen te inspireren tot het maken van nieuw werk. De tweewekelijkse bijeenkomsten bij Foto21 worden hoofdzakelijk gebruikt om elkaars werk te bespreken.

Meer info FOTO21 Bredevoort ‘t Zand 21, 7126 BG Bredevoort.
tel 0543 452006 b.g.g. 0543 451053 of 0543 451842
email: info@foto21bredevoort.nl
website: www.foto21bredevoort.nl
Openingstijden: Wo t/m zo van 10 – 17 uur (in de zomerperiode ruimere openingstijden)

De gepubliceerde foto’s zijn gemaakt door: Joop Koopmanschap Peter van Tuijl Dinie Wikkerink Paul van Hulzen Stan Kerlen Marion Bauhuis Ellen Sessink Lawrence Mooij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *