20 mei 2024
Home » Nieuwe spoedpost SKB modern en uniek

WINTERSWIJK – Woensdag 10 december opende Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk de nieuwe afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). In maart 2015 neemt de huisartsenpost (HAP) zijn intrek in het ziekenhuis en daarmee is de Spoedpost een feit. Hiermee is de eerste stap gezet naar een modern acuut zorgcentrum dat uniek is in Nederland.

De huisartsenpost en de spoedeisende hulp werken straks nog nauwer samen. Er is letterlijk één ingang en één loket onder de noemer Spoedpost, waar patiënten zich moeten melden. Omdat er één loket is, wordt iedere zelfverwijzer tijdens de openingstijden van de HAP eerst gezien door de dienstdoende huisarts en kunnen patiënten niet meer rechtsreeks naar de SEH.

Van afdeling Eerste Hulp naar Acuut Zorgcentrum
Toen het streekziekenhuis werd gebouwd, was de huidige SEH niet meer dan een EHBO. Patiënten kwamen na een ongeval op deze afdeling terecht. Alle andere patiënten die door de huisarts werden verwezen, werden direct opgenomen op de verpleegafdeling en dan door de specialist gezien. In de jaren negentig is dit veranderd en kwamen alle patiënten eerst op de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat betekende dat de faciliteiten en de afdeling aangepast moesten worden. Het ziekenhuis is gedurende de afgelopen decennia meegegaan in deze ontwikkeling, maar heeft met deze laatste verbouwing, onderdeel van een ziekenhuisbrede renovatie, een flinke stap voorwaarts gezet.

Modern en comfortabel
Net als de andere vernieuwde afdelingen in ons ziekenhuis, is deze locatie ruim en comfortabel. De ruime wachtkamer heeft veel glas en kijkt uit op het groen en de vijver bij het ziekenhuis. Een TV, koffiecorner en lectuur veraangenamen het wachten en zorgen voor afleiding. De ruime spreek-/onderzoekkamers zijn uitgerust met de modernste medische apparatuur. Op iedere kamer hangt achter het bed een TV. zodat ook hier patiënten wat afleiding hebben. Standaard is iedere SEH-kamer uitgerust met een tilsysteem aan het plafond; hiermee kunnen patiënten gemakkelijk vanuit een rolstoel/brancard op een behandelbed worden gelegd.

Met de realisatie van de Spoedpost is de eerste fase van de verbouwing afgerond. De tweede fase bestaat uit het realiseren van gipskamers op de spoedeisende hulp en de bouw van de afdeling Intensive Care/Cardio Care, grenzend aan de Spoedpost. Is dat voltooid, dan staat er een voor Nederland uniek Acuut zorgcentrum, waarbij we alle spoed- en intensieve zorg snel en efficiënt kunnen realiseren.