Home » ODA controleert verkooppunten vuurwerk Achterhoek

ODA controleert verkooppunten vuurwerk Achterhoek

449
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

De vuurwerkverkoop start binnenkort weer. Verkooppunten moeten voldoen aan strenge regels voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. De Omgevingsdienst Achterhoek(ODA) controleert de komende periode op de naleving van deze regels om de veiligheid te borgen.

Achter de schermen wordt er door ondernemers en leveranciers al weer druk gewerkt aan het aankomende oud en nieuw, en dan met name de bedrijven die consumentenvuurwerk verkopen of leveren. De landelijke regels die voor de opslag en verkoop van vuurwerk zijn opgesteld (het Vuurwerkbesluit) zorgen voor de veiligheid rondom het geheel. Alléén regels zijn niet genoeg. Er moet ook op worden toegezien dat deze regels door bedrijven worden nageleefd. Deze laatste stap in het borgen van de veiligheid verzorgt de ODA voor de Achterhoekse gemeenten.

59 verkooppunten
In de Achterhoek zijn 59 verkooppunten voor consumentenvuurwerk. Zij moeten volgens de regels ondermeer brandwerende vuurwerkbewaarplaatsen hebben met een sprinkler- en brandmeldinstallatie. Maar ook voor de manier van werken zijn regels. De ODA controleert in de Achterhoek ook dit jaar weer op de naleving van deze regels. Door het geheel aan regels en controles wordt de veilige opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gewaarborgd.

Risico’s? Direct actie!
Tijdens de najaarscontroles in 2013 bleek dat 58% van de gecontroleerde bedrijven op dat moment voldeed aan alle regels. Bij de andere bedrijven zijn de tekortkomingen destijds direct opgelost door de ondernemer. Waar door tekortkomingen grote risico’s voor de veiligheid aanwezig zijn, kunnen medewerkers van de ODA ook direct actie ondernemen om de veiligheid te waarborgen. Ook kunnen zij sancties opleggen bij grove overtredingen.

De ODA verwacht dat het percentage bedrijven dat bij de 1e controle voldoet dit jaar hoger ligt dan in 2013. Reden hiervoor is dat er vorig jaar veel extra energie is gestoken in de informatievoorziening en voorlichting aan de bedrijven.

Restvuurwerk
In voorgaande jaren bleek dat niet alle bedrijven het niet verkochte vuurwerk na oud en nieuw terugsturen naar de leverancier. Volgens de regels is dat ook toegestaan en veelal gaat het daarbij om kleine hoeveelheden. Als er nog vuurwerk word opgeslagen, gelden de veiligheidsregels voor de opslag natuurlijk het gehele jaar. Ook hierop worden in de loop van 2015 diverse bedrijven door de ODA gecontroleerd.

Illegaal vuurwerk
De bevoegdheden van de toezichthouders van de ODA beperken zich tot toezicht en handhaving binnen bedrijven voor opslag en verkoop van legaal consumentenvuurwerk. De opsporing van illegaal vuurwerk wordt uitgevoerd door speciale teams van de politie.