23 april 2024
Home » Raadsvergadering bespreekt landelijk fenomeen ‘landjepik’ in Oost Gelre

Raadsvergadering bespreekt landelijk fenomeen ‘landjepik’ in Oost Gelre

294

OOST GELRE – Op dinsdag 17 oktober tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre stelde Paul Wallerbos van de Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) de vraag rondom het landelijke fenomeen ‘landjepik’. Dit begrip heeft betrekking op situaties waarin terreinen, zowel openbaar als privé, zonder toestemming in gebruik worden genomen, soms met incorrecte registraties tot gevolg.

Het blijkt dat in de gemeente Oost Gelre deze praktijken niet alleen beperkt zijn tot boeren, maar dat ook particulieren, kerkelijke instanties, terreinbeherende organisaties en andere overheden. Wethouder Arjen Schutten van de gemeente Oost Gelre reageerde op de vragen van Wallerbos met een duidelijk standpunt. Schutten zei dat de gemeente bewust foutieve registraties van percelen ziet als frauduleuze handelingen. Uit plaatselijk onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 150 grondeigenaren, van diverse achtergronden, te maken zouden hebben met deze situatie, wat betrekking heeft op circa 300 percelen.

Wethouder Schutten gaf aan om samen met betrokkenen naar oplossingen te zoeken. Hij meldde dat momenteel gesprekken worden gevoerd met eigenaren en dat ongeveer 25% van de aangewezen gevallen, wat neerkomt op zo’n 1 hectare, inmiddels is geadresseerd. Als aanvullende stap zegde Schutten toe een gedetailleerde kaart te verstrekken die inzichtelijk maakt welke gebieden het betreft en welke acties de gemeente onderneemt.

Bron(nen) & Afbeelding(en)