Structurele personeelstekorten Gelderland vragen om creatieve oplossingen 

290

GELDERLAND – De spanning op de arbeidsmarkt in Gelderland is op recordhoogte. Dat blijkt uit de nieuwste UWV-publicaties van Regio in Beeld, die voor alle 35 arbeidsmarktregio’s zijn verschenen. Deze personeelstekorten doen zich voor in alle beroepsgroepen. Het aantal openstaande vacatures in de provincie Gelderland steeg dan ook tot ruim 51.000 aan het eind van het tweede kwartaal van 2022. Tegelijk daalde het aantal WW-uitkeringen. Een deel van deze krapte is structureel. Dat vraagt wat van alle arbeidsmarktpartijen.

Saskia Grit, UWV arbeidsmarktadviseur en auteur van Regio in Beeld voor de regio’s FoodValley en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe: “Ondanks de huidige onzekerheden verwachten we dat veel werkgevers in Gelderland met personeelstekorten blijven kampen. Dat komt onder andere door de vergrijzing. Maar liefst 11% van de werknemers in Gelderland is 60 jaar of ouder; dit zijn ruim 100 duizend mensen. Veel van hen gaan de komende jaren met pensioen. In sectoren als zorg en onderwijs is dit percentage nog groter. Samen met alle arbeidsmarktpartners kunnen we de tekorten verkleinen. Bijvoorbeeld door als werkgever en werkzoekende breder te zoeken naar kandidaten en vacatures, belemmeringen weg te halen en te zorgen dat mensen werkend het vak kunnen leren.”

Personeelstekorten in alle beroepsgroepen
De jaarlijkse publicatie Regio in Beeld geeft inzicht in wat er speelt op de arbeidsmarkt in de 35 arbeidsmarktregio’s. Halverwege 2022 is de arbeidsmarkt zeer krap in alle regio’s van Gelderland. Werkgevers komen moeilijk aan personeel en veel werkzoekenden hebben een goede kans op werk. Tegenover de 51.200 openstaande vacatures in de provincie Gelderland vinden werkgevers zo’n 8.800 mensen die kortdurend een WW-uitkering ontvangen; gemiddeld slechts 0,2 per vacature[1]. De tekorten doen zich voor in alle beroepsgroepen. Om welke specifieke beroepen het gaat is te vinden in de 35 regionale overzichten van Kansrijke beroepen, die UWV ook vandaag uitbracht.

Veel tekorten blijven bestaan
Door de oorlog in Oekraïne, inflatie en de snel gestegen energieprijzen is het onzeker hoe de economie en arbeidsmarkt zich gaan ontwikkelen. Naar verwachting vlakt de banengroei in de regio’s van Gelderland af, en daalt het aantal vacatures in 2023. Dit betekent echter niet dat de personeelstekorten verdwijnen. Een groot deel van de krapte houdt de komende jaren aan door de vergrijzing, ontgroening, technologische ontwikkelingen, energietransitie en de grote bouwopgave. Hierdoor blijft er onder andere veel vraag naar technische en ICT-beroepen.

Bron UWV

Oplossingen vragen creativiteit
Eén van de oplossingen voor de personeelstekorten is dat meer mensen duurzaam aan het werk komen. Ondanks de krapte zijn er namelijk nog steeds mensen die moeilijk werk kunnen vinden, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Bijvoorbeeld omdat hun ervaring, opleiding of arbeidsfitheid niet aansluit bij wat er gevraagd wordt door werkgevers. Dit vraagt creativiteit en flexibiliteit van werkgevers, werkzoekenden en alle andere arbeidsmarktpartijen. Bijvoorbeeld door te kijken naar vaardigheden en competenties, in plaats van diploma’s en werkervaring. Ook scholing kan hierbij helpen, al dan niet door werken en leren te combineren. De regionale Leerwerkloketten adviseren iedereen die dat wil over dit soort loopbaanvragen en scholingsmogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *