Home » Veiligheid opslag gasflessen in Achterhoek verbeterd tijdens Gelderse handhavingsweek

Veiligheid opslag gasflessen in Achterhoek verbeterd tijdens Gelderse handhavingsweek

468
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

REGIO – Van 22 t/m 28 september 2014 vond de jaarlijkse Gelderse handhavingsweek plaats. In deze week wordt er door overheden, voornamelijk op milieugebied, collectief en extra gecontroleerd, waarbij vaak bepaalde aspecten extra aandacht krijgen. In de Achterhoek waren de speerpunten onder meer de opslag van gasflessen, recreatiebedrijven en nachtelijke activiteiten bij bedrijven. De controles zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), in samenwerking met (regionale/provinciale) partners zoals politie, waterschap en andere omgevingsdiensten.

Opslag gasflessen
Bij de controles op de opslag van gasflessen werd dit jaar geconcentreerd op slagerijen en catering/barbecue bedrijven. De reden hiervoor is dat deze vaak in winkelgebieden liggen. De kans op schade en/of slachtoffers bij een ongeluk met gasflessen is daar groter dan bijvoorbeeld in het buitengebied.

10 van de 20 gecontroleerde bedrijven hadden nog gasflessen in opslag. Bij 6 van deze bedrijven (60%) bleek de opslag van gasflessen niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Daar waar sprake was van een acute gevaarlijke situatie zijn er direct maatregelen getroffen. De andere bedrijven worden binnenkort bezocht voor een hercontrole om te kijken of zij de nodige aanpassingen hebben doorgevoerd.

Recreatiebedrijven
De Achterhoek is een recreatiegebied bij uitstek, met daarbij ook veel bedrijven in deze branche. Steekproefsgewijs zijn er tijdens de handhavingsweek 6 recreatiebedrijven gecontroleerd. Hierbij zijn toezichthouders diverse, vooral kleinere, tekortkomingen tegengekomen. De bedrijven hebben en termijn gekregen om die geconstateerde punten op te lossen.

Operatie Nachtuil
Tijdens nachtelijk toezicht, operatie Nachtuil genoemd, zijn in de Achterhoek enkele ontdekkingen gedaan. Bij één bedrijf voldeed de opslag van afvalstoffen niet aan brandveiligheidseisen en er is een illegale lozing van afvalwater geconstateerd. Daarnaast is er een nader onderzoek ingesteld naar een mogelijke asbestsanering die toezichthouders tijdens operatie Nachtuil tegenkwamen.

Terugblik en vervolg door de ODA
De veiligheid rondom de gecontroleerde gasflessenopslagen bij slagerijen is verbeterd! Naar aanleiding van deze controles zal de ODA haar partners (de 10 Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland) adviseren om in 2015 extra controles door de ODA te laten uitvoeren op gasflessenopslagen bij slagerijen en catering/barbecue bedrijven.

Al met al kijken de toezichthouders terug op een geslaagde Gelderse handhavingsweek. Niet alleen zijn er ook dit jaar weer concreet een aantal zaken verbeterd, ook zijn er nieuwe contacten gelegd met medewerkers van regionale en provinciale partners. Dit komt de samenwerking in de toekomst zeker ten goede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *