20 mei 2024
Home » Wereld COPD Dag in SKB

WINTERSWIJK – Eén op de vijftien mensen in Nederland heeft een longziekte, zoals astma of COPD. Voor deze groep is ademhalen geen vanzelfsprekendheid. Reden voor SKB om samen met Sensire, Huisartsenzorggroep Oost Achterhoek en Netwerk fysiotherapeuten Oost Achterhoek deel te nemen aan de Wereld COPD dag op woensdag 19 november. Die dag worden tal van activiteiten georganiseerd met als thema longziekten en leefstijl. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom in de centrale hal van SKB.

Wat kunnen bezoekers verwachten
Er is een informatiemarkt waar professionals van de deelnemende instellingen informatie geven over longziekten en leefstijl. De aandacht ligt hierbij op astma en COPD.

Wie wil stoppen met roken kan terecht bij de stand van de stoppen-met-roken- verpleegkundige. Diëtisten van Sensire informeren u over het belang van goede voeding en longverpleegkundigen geven uitleg over longziekten, medicatie en leefstijl. Patiëntenvereniging Longfonds laat zien wat zij zoal organiseren en wat zij patiënten kunnen bieden. Tot slot kan men zijn/haar longfunctie laten meten via een spirometrietest. Hiervoor ademt men volledig in en blaast vervolgens zo snel als hij kan alle lucht uit de longen in de spirometer. De uitslag krijgt de deelnemer mee naar huis samen met het advies al dan niet contact op te nemen het de huisarts.

Fysiotherapeuten leggen uit en laten op een DVD zien waarom voldoende bewegen bij COPD zo belangrijk is. Profile Wesselink uit Winterswijk is aanwezig met verschillende E-bikes en Van Raam uit Varsseveld geeft informatie over het op maat maken van fietsen en fietsvoorzieningen . ’s Middags verzorgt Arnold Hoekstra een aantal demonstraties Chi Quong, een Chinese bewegingsvorm gericht op stimulering van de natuurlijke ademhaling.

Wat is COPD
COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel. Heel vaak wordt COPD veroorzaakt door roken. Het leidt tot klachten zoals kortademigheid, hoesten en/o opgeven van slijm. De aandoening is permanent aanwezig en niet te genezen.

De Wereld COPD dag vond voor het eerst plaats in 2002. Sindsdien organiseren instellingen in meer dan 50 landen diverse activiteiten rondom kennis over en bewustwording van COPD.