Home » Voorzitter Hans Scheinck: ‘2015 wordt het jaar van de toekomst!’

Voorzitter Hans Scheinck: ‘2015 wordt het jaar van de toekomst!’

394

GROENLO – “Voor de s.v. Grol wordt 2015 het jaar van de toekomst. Dit heeft te maken met alle ontwikkelingen, die wij als bestuur samen met al onze vrijwilligers zelf inzetten en waarvoor onze aandacht gevraagd wordt. Dit alles in het belang van onze 1.375 leden (een record) en onze 375 vrijwilligers (een nog groter record)”. Dit onder andere zei Grolvoorzitter Hans Scheinck tijdens de afgelopen zondag op het sportpark Den Elshof gehouden Nieuwjaarsreceptie.

“We gaan als vereniging vooral vooruit kijken en ons bezig houden met zaken die we kunnen bereiken. We houden contact met de wereld om ons heen. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Oost Gelre ons in een vestingstad op te sluiten. U moet maar beseffen dat het beleid van de gemeente in Lichtenvoorde wordt gemaakt. Ze zien daar natuurlijk erg op tegen die verbrede stadsgracht en opgehoogde wallen. Wij Grollenaren gaan niet aan de kant voor hier en daar een gemetseld muurtje. Wij gaan daar onderdoor, overheen of gewoon erlangs. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het wel mooi geworden is en dat Longa ’30 uit Lichtenvoorde ook nog eens van ons gewonnen heeft. Het eerste voornemen van 2015 is daarmee aangestreept.”

Terugblik op het kalenderjaar 2014
Scheinck blikte ook uitvoerig terug op het kalenderjaar 2014. “Het afgelopen jaar was voor de s.v. Grol succesvol, als ik nog even kijk naar de ontwikkelingen die ik vorig jaar op deze plaats heb aangehaald. We hebben een nieuwe hoofdsponsor gekregen, te weten Pfeifer Heavy Machinery. Het Kwaliteitsplan Jeugd is klaar en wordt op dit moment verder uitgevoerd. Er is een nieuwe jeugdvoorzitter gekomen: Diana Nijland, tevens de tweede vrouw in het hoofdbestuur. Ook hebben wij een nieuw hoofdbestuurslid voetbaltechnische zaken verwelkomd in de persoon van Bart Porskamp. De Univé Kaderschool is opgezet. Onder leiding van Marc van Meurs worden hierin jonge jeugdleiders en jeugdscheidsrechters opgeleid (30 op dit moment). De eerste geslaagde voor de verplichte test spelregeldiploma B-junioren is genoteerd, te weten Marc Houwers. De s.v. Grol is verder gekomen in de voorbereiding over mogelijke extra taken in het kader van de jeugdzorg. We hebben als s.v. Grol een convenant jeugdvoetbal met BVO FC Twente afgesloten. Het 25e Internationale Marveldtoernooi was een spetterende jubileumeditie en de gezamenlijke sponsoravond ervoor was knallend (ook door de halve liters). De Vrienden van de s.v. Grol (VSVG) vierde haar 25-jarig bestaan onder andere met een geweldige najaars fancy fair. Men kwam lootjes tekort. De nieuwe Adidas kledinglijn werd ingevoerd na een geweldige krachtsinspanning van de commissie beheer kledinglijn onder leiding van Rita Arink. De gesprekken met ouders van junioren zijn georganiseerd. De gesprekken met spelende seniorleden en actieve vrijwilligers kunnen nog wat uitgebreid worden. Dit om te horen wat er allemaal speelt binnen de club. De financiële toekomstanalyse van de vereniging is diepgaand gemaakt. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de contributie beperkt omhoog moest. Maar voetbal blijft nog steeds een goedkope sport.”

Vooruitblik op het kalenderjaar 2015
Uiteraard stond de Grolpreses ook uitvoerig stil bij het nieuwe jaar 2015. “De aanpassingen en uitbreidingen aan de accommodatie zijn gestart en lopen nog door in het nieuwe jaar. De voetbalprestaties waren in 2014 gemiddeld. Dat moet nog beter kunnen. Talenten hebben we bij de s.v. Grol genoeg. Er is de afgelopen jaren ook wat meer aandacht gekomen voor het ‘voetbalgedeelte’ van onze vereniging en dat willen we vasthouden en nog wat groter maken. Daarbij blijven we onze sociale rol in de Groenlose samenleving spelen. En ook die rol willen we nog wat verder uitbreiden. Dat ziet de overheid ook graag. We gaan het meiden- en vrouwenvoetbal verder uitbouwen, we pakken het voetbaltechnische deel gestructureerder op om meer jeugd op te leiden voor de selectieteams Grol 1, Grol 2 en Grol 3, we gaan onze aandacht ook wat verstevigen voor de niet- selectieteams, we zijn bezig om de trainingen van deze teams op een hoger niveau te brengen door gerichte begeleiding van trainers en het aanbieden van oefenstof via de website, we gaan nog meer jonge verenigingsscheidsrechters opleiden, we blijven met onze prachtige accommodatie aan de slag, we blijven onze communicatiekanalen uitbreiden, we gaan misschien weer proberen in samenwerking met de KNVB een proef te doen in één bepaalde klasse om te spelen zonder buitenspel (dit keer laten we de spelers van andere verenigingen niet meer raadplegen), we gaan in gesprek met de KNVB over de maatschappelijke taken die grote verenigingen kunnen uitvoeren in de jeugdzorg en in de sociale werkvoorziening.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *