22 april 2024
Home » Eerste boom in project ‘Mot kunn’n’ geplant

Eerste boom in project ‘Mot kunn’n’ geplant

335

ZIEUWENT – Op zaterdag 17 januari is de eerste boom geplant in het project ‘Mot kunn’n’. Op het erf van de heer Stoltenborg in Zieuwent is een zwarte els geplant.

Zaterdag kwam de Bomenwacht Oost Gelre bijeen op het erf van de familie Stoltenborg. Onder de koffie sprak Jaap Cannegieter, voorzitter van de Bomenwacht, de aanwezigen toe. Hij wees op het belang van bomen voor het algemeen welzijn van de mensen en de kwaliteit van de omgeving. Hij dankte ook de familie Stoltenborg voor de gastvrijheid en de medewerking aan het project. Gezamenlijk werd vervolgens de boom aangeplant.

Wat is ‘Mot kunn’n’?
Ons landschap is de afgelopen decennia door schaalvergroting sterk veranderd ten behoeve van de landbouw. Dat was noodzakelijk voor het bestaansrecht van de agrarische sector. Door deze schaalvergroting zijn helaas ook vele landschapselementen, zoals vrijstaande bomen, verwijderd.

Mot kunn’n is een project uit de koker van de Bomenwacht Oost Gelre, naar het idee van Anton Stortelder. Aan alle grondeigenaren van het buitengebied is gevraagd of ze een enkele boom ergens op hun grond willen planten en die vrij willen laten uitgroeien. Zo hebben we over 80 jaar weer een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen in onze gemeente.

140 aanmeldingen
Zo’n 140 grondeigenaren hebben tot nu toe aangegeven mee te willen doen aan het project Mot kunn’n. De bomenwacht Oost Gelre bezoekt deze maand al deze aanvragers. Samen met de grondeigenaar kijken ze naar de beoogde plek en overleggen ze over de gewenste boom.

Meer over de Bomenwacht Oost Gelre
De Bomenwacht heeft een eigen website: www.bomenwacht-oostgelre.nl en is ook te vinden op Facebook.