Vervanging bruggen Groenlo ‘geparkeerd’

260

Besluit hangt samen met inzicht in totale investeringen komende jaren” | Enige tijd geleden is vanuit een aantal ondernemers in Groenlo het verzoek gedaan om twee bruggen over de gracht op korte termijn te vervangen. Het gaat dan om de bruggen in de Ruurloseweg en de Eibergseweg. Volgens wethouder Vincent van Uem is het nu te vroeg om hier al een toezegging in te doen: “We hebben in Oost Gelre meer wensen op ons lijstje als het gaat om investeringen. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging.”

Het college van B&W heeft bij monde van wethouder Van Uem begrip voor het verzoek om de bruggen te vervangen: “Ze hebben goede argumenten. Het versterkt het aanzicht van de stad als de bruggen eenzelfde uitstraling hebben als de brug bij de Boompjeswal. Dat spreekt toeristen en dagjesmensen aan en draagt daardoor bij aan de impuls voor Groenlo. En daarmee is het een belangrijk onderdeel van het Programma Stad Groenlo. Toch hebben we goede redenen om even pas op de plaats te maken.”

Recht doen aan ambities
Die redenen hebben niet alleen betrekking op het Programma Stad Groenlo. Het horizonpunt van het programma is 2027. Er is in korte tijd heel veel gedaan, maar de vervanging van deze bruggen was nog niet in de begroting opgenomen. Wethouder Van Uem: “Wil je dat alsnog doen, dan moet je ook naar andere projecten in de gemeente Oost Gelre kijken, zoals bijvoorbeeld de nieuwe De Bron, de wandelroute van Marveld naar het centrum van Groenlo, de Visie Besselinkschans, maar ook projecten in Lichtenvoorde (o.a. omgeving Dijkstraat) en in de kleine kernen. We hebben op dit moment niet de middelen om de bruggen te vervangen. Je zou het geld ergens anders vandaan kunnen halen, maar dan doe je geen recht aan de andere ambities die we hebben.”

Keuzes maken
Het college gaat daarom een voorstel voor de gemeenteraad maken waarin een overzicht van alle (gewenste) investeringen staat. Wethouder Van Uem hierover: “Op zich weten we natuurlijk wat we willen voor de komende jaren, wat onze ambities zijn. Maar het is goed om die wensen even weer goed op de rij te zetten en te kijken wat daarvan de financiële consequenties zijn. Aan de hand daarvan kunnen we dan een voorstel doen voor de volgorde waarin we ze willen. Dit zullen we dan via de Programmabegroting aan de raad voorleggen. De vervanging van de bruggen in Groenlo is dus absoluut niet van de baan. Zo wordt private voorfinanciering nog bekeken. Als zich kansen aandienen om de aanleg te bespoedigen zullen we daar zeker naar kijken, maar we moeten wel een duidelijke en verantwoorde keus maken, uitgaande van het totale investeringsplaatje van Oost Gelre.”