Home » Gemeente gaat overleg met organisatoren evenementen aan

Gemeente gaat overleg met organisatoren evenementen aan

402

“Samen optrekken moet toekomstige problemen voorkomen” | De gemeente gaat in gesprek met de organisatoren van evenementen om samen tijdig in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Aanleiding is de recente vraag van enkele wagenbouwers van het Bloemencorso Lichtenvoorde omtrent hun huisvesting, aldus wethouder Vincent van Uem: “Evenementen zijn belangrijk voor Oost Gelre. Binnen onze mogelijkheden willen we ze zo goed mogelijk faciliteren.”

Onlangs heeft het college van B&W twee nieuwe locaties voor wagenbouwers afgewezen op grond van het bestemmingsplan. Dat is vervelend voor de wagenbouwers, maar ook voor de gemeente die evenementen als het Bloemencorso een warm hart toedraagt. Wethouder Van Uem hierover: “We willen de wagenbouwers graag faciliteren, er kan ook een heleboel, maar in dit geval laat het bestemmingsplan het niet toe. Dat betekent dat er een andere oplossing moet komen en daar willen wij in meedenken.”

Samen oplossingen zoeken
Inmiddels is er een gesprek geweest met het bestuur van de Stichting Bloemencorso naar aanleiding van de discussie rond de herhuisvesting van de twee wagenbouwersgroepen. Gemeente en Stichting Bloemencorso trekken samen op in het toekomstbestendig maken van het bloemencorso, aldus wethouder Van Uem: “We gaan samen inventariseren waar wagenbouwers nu of in de toekomst knelpunten zien op ruimtelijk gebied. Als die er zijn gaan we samen op zoek naar oplossingen, waarin we ook als gemeente actief op zoek gaan naar geschikte locaties of oog houden voor vrijkomende locaties. Maar het kan natuurlijk ook over andere zaken gaan als de huisvesting.”

Actiever opstellen
De gemeente wil zich niet beperken tot het bloemencorso. “Oost Gelre is een evenementengemeente en dat willen we ook laten zien, binnen de mogelijkheden die we hebben”, aldus Van Uem. “Daarom gaan we ook contact opnemen met organisatoren van andere evenementen, zoals bijvoorbeeld de carnavalsoptochten in Groenlo en Harreveld en het Wolcorso in Lievelde. We willen ons daar actiever in opstellen, zodat we tijdig knelpunten boven tafel hebben en samen naar oplossingen kunnen zoeken. Dat is in het belang van de evenementen, maar natuurlijk ook in het belang van Oost Gelre.”.