Forse toename sportende kinderen in beweegprogramma’s Menzis

284

Meer dan 70.000 kinderen kwamen dit jaar in beweging met de sportieve projecten die Menzis met partners organiseert en ontwikkelt. Dat zijn ruim 40.000 meer kinderen dan vorig jaar. Daarbij waren ook 10.079 kinderen uit Gelderland.

Deze grote toename van het aantal kinderen die met ons in beweging komen, komt vooral voor rekening van onze sportieve projecten die kinderen structureel laten sporten, bij een club of op school.

“Dat laat zien dat onze manier om kinderen in beweging te brengen werkt en aanslaat bij de kinderen”, zegt Ruben Wenselaar (Raad van Bestuur, Menzis). “Voor ons is dit een aanmoediging om voluit te blijven werken aan de gezonde toekomst van onze jeugd.”

Drempels wegnemen
Speciale aandacht geven we daarbij aan kinderen die een belemmering hebben om te gaan bewegen. Omdat ze door een fysieke of mentale beperking niet mee kunnen doen bij een sportclub of omdat er in hun gezin geen geld is om de contributie te betalen.

Dit jaar namen we voor 29.000 kinderen drempels weg om te gaan bewegen. Voor het merendeel (ruim 24.500 kinderen) is sport en beweging nu een vast onderdeel in hun leven geworden.

Stimulans om te bewegen
Eén van de projecten waarmee we dit bereikt hebben, is Special Heroes, het zeer succesvolle beweegprogramma voor kinderen in het speciaal onderwijs. Julia Nouwen (16 jaar) is één van hen:

“Ik wilde altijd heel graag dansen. Maar omdat ik Cerebrale Parese heb, dacht ik dat dat niet kon. Tot ik via Special Heroes op Lichtenbeek in Arnhem bij een dansschool gewoon mee kon doen met een reguliere les streetdance. Dat was voor mij een stimulans om er echt voor te gaan en nu dans ik drie keer in de week. Doordat ik nu deze dansstijlen volg, is mijn revalidatieprogramma vervallen. Ik had nooit gedacht dat ik op dit niveau zou kunnen dansen.”

Ruben Wenselaar: “In onze aanpak om kinderen in beweging te brengen hebben we veel aandacht voor projecten die een blijvende, positieve impact hebben op het leven van kinderen. Dat zijn de projecten die kinderen structureel laten bewegen. Op school of bij een sportclub.”

De wijken in met voetbalclubs
Naast deze structurele beweegprogramma’s maken we met maatschappelijke partners ook een groot aantal kortere evenementen mogelijk die kinderen in beweging brengen.

Zoals het project Straattennis met de KNLTB, activiteiten in de natuur die we organiseren met Natuurmonumenten en de maatschappelijke projecten die we in aandachtswijken organiseren samen met Vitesse.

Een overzicht van hoeveel kinderen in 2014 met onze projecten in beweging kwamen ziet u op www.menzis.nl/beweegscore . Een overzicht van alle projecten en evenementen ziet u op www.sponsorinbeweging.nl .

Gelderse jeugd in beweging
Onder de kinderen die dit jaar met Menzis in beweging kwamen, waren ook 10.079 kinderen uit Gelderland. Van deze groep sporten nu 2.357 kinderen vast, bij een sportclub of op school. Dat gebeurde via onze samenwerking met deze partners:

· 1.000 kinderen via de KNLTB

· 780 kinderen via Special Heroes

· 345 kinderen via het Jeugdsportfonds

Ook aan onze korte activiteiten deden veel Gelderse kinderen mee. Onder andere bij de jeugdprojecten van Vitesse Betrokken (1.937 kinderen), de Schoolsportolympiades in Ede en Wageningen, bij Bridge to Bridge, het Wandelfeest en de Special Heroes Day in Arnhem.

Leefkracht
Een actief leven met voldoende beweging helpt mensen krachtiger in het leven te staan en versterkt hun leefkracht. Het geeft ze een goed gevoel over zichzelf, vergroot hun zelfvertrouwen en geeft positieve energie.

Door de jeugd in beweging te krijgen en te houden, stimuleren we hen gezonder te leven. Dat doen we via sportieve projecten die we met maatschappelijke partners organiseren en ontwikkelen. Zo werken we aan een gezonde toekomst van de Nederlandse jeugd.