20 mei 2024
Home » Nederlanders vinden behoud molens belangrijk!

Nederlanders vinden behoud molens belangrijk!

392

Maar liefst 89% van de Nederlandse bevolking vindt het behouden van de monumentale molens belangrijk. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat in opdracht van vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is uitgevoerd door TNS NIPO. Ook kwam uit de enquête naar voren dat een op de tien vrijwilligers overweegt om actief te worden op een molen of bij een molenorganisatie.

De Hollandsche Molen heeft dit onderzoek laten verrichten om een beter beeld te krijgen van de bereidheid van de Nederlander om zich vrijwillig in te zetten voor het molenbehoud. Aan 1.334 Nederlanders is gevraagd hoe belangrijk zij het behoud van molens vinden en of zij zich vrijwillig willen inzetten voor deze zaak. 81% van de respondenten vindt dit molenbehoud (zeer) belangrijk en dit percentage stijgt zelfs naar 89% wanneer deze molen in de eigen woonomgeving staat.

Vrijwillige inzet
De bereidheid om zich vrijwillig in te zetten voor molens is relatief hoog. Zo’n 10 % van de mensen die het afgelopen jaar, nu of in de nabije toekomst vrijwilligerswerk verricht(t)en, overweegt in de toekomst als molenvrijwilliger aan de slag te gaan. Deze groep ambieert werkzaamheden, variërend van een helpende hand in de molenwinkel tot bestuurder en vrijwillig molenaar.
Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat de respondenten vaak niet weten waar zij zich kunnen aanmelden om vrijwilliger te worden. Dat dit gewoon bij de molen in de buurt of bij een van de vele molenorganisaties kan, is blijkbaar niet duidelijk voor de buitenstaanders.
Een andere belangrijke uitkomst voor de vereniging is de noodzaak om de diversiteit van de werkzaamheden op en rond de molen beter zichtbaar te maken. Of het nu gaat om helpen in de winkel, bezoekers rondleiden, in een bestuur zitten of actief zijn als molenaar, voor iedere Nederlander is wel een klus in de persoonlijke interessesfeer te bedenken.

Molentoekomst
Dit onderzoek is gedaan in het kader van het project Molentoekomst. Vereniging De Hollandsche Molen wil met dit grootschalige project samen met het hele molenveld ervoor zorgen dat molens niet alleen nu maar ook in de toekomst de plek in onze samenleving krijgen die zij verdienen. Behalve onderzoeken naar vrijwilligersinzet worden analyses uitgevoerd op de gebieden van financiën en organisatie, monumentale waarden, her- en nevenbestemming, molenomgeving en draagvlak. Het project Molentoekomst wordt afgesloten met een congres medio 2015.