Home » Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Oost Gelre

Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs Oost Gelre

455

Drugs Nee | Foto: PR

OOST GELRE – Gemeente Oost Gelre wil graag dat jongeren zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Hier hoort bij dat jongeren onder de 18 jaar helemaal geen alcohol drinken en dat jongeren van 18 tot 24 jaar niet al te veel alcohol gebruiken. Naast alcoholgebruik is het voorkomen en verminderen van drugsgebruik onder jongeren erg belangrijk. In het nieuwe ‘Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs’ leest u hoe de gemeente dit wil gaan doen.

“De afgelopen jaren hebben we veel gedaan om alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en tegen te gaan. We hebben onder meer voorlichting gegeven en het schenken en verkopen van alcohol gecontroleerd, vooral aan jongeren. Uit onderzoek blijkt dat in onze gemeente de afgelopen jaren het alcoholgebruik licht is afgenomen”.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “ Helaas krijgen we ook signalen dat jongeren drugs gebruiken. Hier zetten we in het nieuwe preventie- en handhavingsplan extra op in. Het is nodig omdat drugsgebruik grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En er wordt een criminele wereld in stand gehouden waar je geen idee van hebt. Dit is een wereld van agressie en geweld en heel veel leed. We willen de komende jaren dan ook speciaal werken aan het voorkomen en verminderen van het drugsgebruik.”

Wat willen we gaan doen en hoe doen we dat
“We willen dat de komende jaren het alcohol- en drugsgebruik (verder) afneemt. Dit doen we vooral door voorlichting te geven over de risico’s van alcohol- en drugsgebruik. We gaan in gesprek met partijen waar jongeren bij elkaar komen. We praten dan over wat zij kunnen doen om alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en tegen te gaan. Dat is bijvoorbeeld bij onderwijs, horecabedrijven, kantines bij verenigingen, supermarkten en slijterijen. Ook blijven we controleren of bedrijven zich houden aan wet- en regelgeving, bij voorbeeld Algemene Plaatselijke Verordening, Alcoholwet”.

Nieuwe activiteiten
Drugs móet ‘d’r uut
De gemeente gaat een samenwerking aan met de (uitgaans-)horeca om een statement te maken: Drugs móet ‘d’r uut’ in onze gemeente. De gemeente is in gesprek gegaan met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oost Gelre. Hierin is afgesproken om gezamenlijk deze boodschap uit te dragen. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld bewustwordingsactiviteiten voor horecaondernemers en hun medewerkers. Deze gaan over hoe zij o.a. drugsgebruik kunnen signaleren, de effecten van drugsgebruik herkennen en waar zij dit kunnen melden.

Bewust inzetten van toezicht en handhaving
“We willen onze handhaving bewust inzetten op vooraf aangewezen hotspots. Voorbeelden van hotspotlocaties zijn: uitgaanshoreca, cafés, evenementen, sporttoernooien en -evenementen, supermarkten, avondwinkels en slijterijen en hokken & keten, ontmoetings- en indrinkplekken. Welke locaties op een moment hotspot zijn, kunnen we op elk moment bepalen. Bijvoorbeeld als er meldingen komen van een locatie als veelgebruikte ontmoetingsplek voor jongeren”.

Toezicht en handhaving richten we onder meer op het alcohol schenken aan jongeren onder de 18, doorschenken en de controle op aanwezige vergunningen. Tot slot gaan we ook niet-aangekondigde  handhavingsacties op drugsgebruik uitvoeren. Hiermee willen we het drugsgebruik uit de anonimiteit halen.

Wat deden we al en blijven we doen
We willen dat de komende jaren het alcohol- en drugsgebruik (verder) afneemt. Dit doen we al door voorlichting te geven over de risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Met deze activiteiten gaan we de komende tijd door. Voorbeelden hiervan zijn:

  • We werken samen met netwerkpartners zoals het onderwijs, de GGD of Iriszorg. Hiermee wordt er op verschillende manieren gewerkt aan het voorkomen en tegengaan van alcohol- en drugsgebruik
  • Er zijn diverse acties geweest om ouders en de overige omgeving van de jongeren, zoals bijvoorbeeld scholen en verenigingen, bewust te maken van de risico’s van alcohol- en drugsgebruik.
  • Leeftijdsgenoten zijn ingezet bij verschillende evenementen en gelegenheden. Zij maken verantwoord alcohol- en drugsgebruik bespreekbaar met andere jongeren.
  • Medewerkers van het team ‘vroegsignalering’ zijn getraind op het (nog) beter kunnen signaleren van problematisch middelengebruik, bewustwording en het bieden van handvatten.
 • Sinds augustus 2022 is een ambulant jongerenwerker in dienst van de gemeente Oost Gelre. De jongerenwerker gaat met jongeren in gesprek, is buiten zichtbaar, signaleert en biedt passende ondersteuning aan jongeren.
 • We organiseren IVA-cursussen (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) voor vrijwilligers van organisaties en verenigingen. Iriszorg gaat met de verenigingen in gesprek over hoe zij hun alcoholbeleid verder kunnen vormgeving.
 • Organisatoren van grote evenementen vragen we om in hun veiligheidsplan aan te geven wat zij doen om verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht te brengen en drugsgebruik te voorkomen.

Behandeling in de gemeenteraad
De raad behandelt het Preventie- en Handhavingsplan in de raadscommissie van 23 mei 2023 en in de gemeenteraad van 6 juni 2023.

Bron(nen) & Afbeelding(en)