14 april 2024
Home » CDA kijkt terug op geslaagde thema avond rond veranderingen in de zorg

CDA kijkt terug op geslaagde thema avond rond veranderingen in de zorg

330

OOST GELRE – Afgelopen donderdag hield het CDA afdeling Oost Gelre een thema avond rond de vele veranderingen in de zorg. Aanleiding voor de avond waren de grote zorgen en onzekerheden die bij veel zorgbehoevenden en bij medewerkers van zorginstellingen leven. Er was dan ook brede belangstelling voor de avond.

Statenlid Koster, lef tonen
De avond werd ingeleid door het CDA Provinciale Statenlid Herman Koster, zelf ook als wijkverpleegkundige werkzaam in de zorg. Hij ging in op de aanleiding en achtergrond van de vele veranderingen. Enerzijds is er de wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Anderzijds moet aan de steeds verder stijgende kosten een halt worden toegeroepen om de zorg betaalbaar te houden. Zijn oordeel was dat daarbij niet zozeer de visie op de zorg maar veel meer de Euro centraal heeft gestaan. Hij riep op tot lef, geef maximaal ruimte aan initiatieven uit de maatschappij, van burgers, wijk- en dorpsraden en verenigingen. De Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde met haar zorgcorporatie waartoe tijdens de laatstgehouden raadsvergadering in Oost Gelre is besloten, getuigt hiervan.

Wethouder Hoenderboom, mantelzorgers ontzorgen
Daarna was het de beurt aan CDA wethouder Jos Hoenderboom om uit te leggen hoe de gemeente Oost Gelre de vele veranderingen in de zorg wil doorvoeren en invullen. Deze had twee dagen voor de thema avond bij CC De Bron net het nieuwe Beleidsplan Jeugdhulp en de bijbehorende verordening alsmede de nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning met een aanvulling op een eerder vastgesteld WMO Beleidsplan succesvol door de gemeenteraad geloodst. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt door hem ingezet op preventie, het versterken van de ondersteuning van mantelzorgers en andere initiatieven van bewoners. In de Jeugdzorg richt het beleid zich op jeugdigen tot 23 jaar waarbij de nadruk komt te liggen op preventie en de kwaliteit van ‘gewone’ opvoeding binnen het gezin. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buurgemeenten om ondersteuningsteams en andere preventieve instrumenten verder te ontwikkelen.

Praktijk aan het woord
Vervolgens kwamen twee ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan het woord. Careaz teamleidster Carla Heming vertelde over de angst, onzekerheid en onrust die zij tegen kwam in haar dagelijkse praktijk. De geweldige toename van dementie in een verouderende samenleving. Het belang van thuiszorg niet alleen gericht op de zorg zelf maar ook in het voorkomen van eenzaamheid en het signaleren van andere problemen van zorgbehoevenden. Daarnaast deed ze een oproep om mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen en ‘ontzorgen’. Als laatste was het woord aan de 82-jarige heer Evers die al jarenlang mantelzorger voor zijn echtgenote was. Hij schetste de problemen van een mantelzorger die nu zelf ook hulpbehoevend aan het worden is. Met name op dit punt van ondersteuning van mantelzorgers zegde de wethouder zijn maximale steun toe.

Levevdige discussie
Na de pauze was het de beurt aan de zaal om vragen te stellen. Die kwamen in grote getale en vanuit alle geledingen. Soms heel praktische vragen, wat gebeurt er met de huishoudelijke hulp (gaat een ‘zachte landing’ maken) tot aan vragen over betaalbaarheid ook op langere termijn voor de gemeente van al die veranderingen. Niet op alle vragen was een definitief antwoord mogelijk. Veel moet nog verder worden uitgewerkt, maar duidelijk was dat alles in Oost Gelre in het werk wordt gesteld om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Al met al was het een zeer nuttige bijeenkomst die niet alleen veel informatie opleverde maar die ook het politieke debat in de gemeente verder kan voeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *