Home » Bondgenootschap Laaggeletterdheid Achterhoek

Bondgenootschap Laaggeletterdheid Achterhoek

443
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare
ACHTERHOEK – Vrijdag 12 november heeft de Expertmeeting Laaggeletterdheid Achterhoek plaatsgevonden.Doel van de Expertmeeting was om partijen in de Achterhoek te informeren over  de problemen die laaggeletterden ondervinden en de mate waarin laaggeletterdheid voorkomt in de Achterhoek.

Alle aanwezigen hebben zich positief uitgesproken over deelname aan dit Convenant. Dit betekent dat gemeenten in de Achterhoek, de bibliotheken, het Graafschap College, het UWV WERKbedrijf, de SW bedrijven, MEE-Oost Gelderland, de Serviceclubs Rotary en Lions zich in elk geval zullen committeren aan dit Bondgenootschap. Ook hebben enkele werkgevers en zorginstellingen inmiddels hun medewerking toegezegd.

Het convenant wordt op 30 januari a.s. door de Bondgenoten ondertekend.

Door middel van het convenant worden er concrete afspraken gemaakt hoe laaggeletterdheid beter kan worden herkend en hoe laaggeletterden beter kunnen worden doorverwezen naar een lees- en schrijfcursus. Alle Bondgenoten spreken af om hun eigen communicatiematerialen waar mogelijk te vereenvoudigen.

Alle Bondgenoten spreken ook af om gezamenlijk activiteiten te organiseren om het onderwerp laaggeletterdheid in de Achterhoek bespreekbaar te maken en het lezen en schrijven te bevorderen. Tenslotte spreken de Bondgenoten af om een bijdrage te leveren aan het netwerk door middel van kennisdeling,  inspiratie en onderzoek.