23 april 2024
Home » Gezamenlijke hulp bij verslaving en psychische problemen

Gezamenlijke hulp bij verslaving en psychische problemen

321

RUURLO – Bosman GGz en Tactus Verslavingszorg gaan samenwerken om jongeren met psychische problematiek en mogelijke verslavingsproblemen beter te helpen.

Jongeren in de jeugdzorg blijken een grotere kans te hebben op problematisch middelengebruik zoals drank, drugs en gamen. Uit onderzoek is gebleken dat een geïntegreerde behandeling van zowel psychische problematiek als verslaving zeer effectief is. Goede reden voor Bosman GGz en Tactus om intensiever met elkaar te gaan samenwerken.

Bosman GGz Ruurlo biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen. Tactus is specialist op het gebied van verslaving en middelengebruik. In eerste instantie richten beide organisaties zich op jongeren die bij Bosman GGz al in behandeling zijn. “Deze jongeren wordt bij de intake met behulp van de screeningsvragenlijst van Tactus expliciet gevraagd naar gebruik van middelen. Als er sprake is van zorgelijk gebruik, dan is het in overleg met de cliënt mogelijk een hulpverlener van Tactus in te schakelen”, aldus Karien Stolk van Bosman GGz. De gecombineerde behandeling van zowel de psychische- als verslavingsproblemen kan in de polikliniek van Bosman GGz in Ruurlo plaatsvinden.

Een voorbeeld van gecombineerde problematiek is dat jongeren met onbehandelde ADHD vaak door middel van drugs aan “zelfmedicatie” doen. Anderzijds blijkt verslaving vaak veroorzaakt te worden door onbehandelde psychische trauma’s. Door goede diagnostiek en behandeling van de psychische problemen kan het middelengebruik sneller worden afgebouwd.

Met de expertise van beide organisaties wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt voor de jongere en ouders. Severien van der Wal van Tactus: “Door samen op te trekken kunnen we efficiënter, sneller en beter behandelen. Bovendien kunnen we door deze aanpak mogelijk een opname voorkomen. Dat is prettiger voor de cliënt, maar betekent ook goedkopere zorg.”

De samenwerking tussen Bosman GGz en Tactus Verslavingszorg is een ontwikkeling die past binnen de Transitie Jeugdzorg. “We willen werken volgens het principe – één gezin, één regisseur, één plan”, aldus van der Wal en Stolk.