Home » Hersenstichting zoekt collectanten

Hersenstichting zoekt collectanten

436

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.

Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Helpt u ons mee door in de eerste week van februari te collecteren in uw eigen wijk of buurt?

Met de collecteopbrengst laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Aanmelden als collectant kan tijdens kantooruren
tel. 070 – 360 48 16 of via www.hersenstichting.nl.