Home » Financiële bijdrage voor ouderensoos

Financiële bijdrage voor ouderensoos

470
WhatsAppFacebookLinkedInEmailShare

ZWOLLE – De Contactgroep Zwolle heeft het college van B&W verzocht om een financiële bijdrage voor de multifunctionele ontmoetingsruimte in de Ludgerusschool. Het college van B&W heeft een bijdrage van € 15.800 toegekend. Dit wordt gebruikt om de ruimte aan te passen, waardoor ook een ouderensoos gerealiseerd kan worden.

De multifunctionele ontmoetingsruimte in de school wordt al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld: gymlessen, overblijfruimte, vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en ouderengym. Op verzoek van enkele ouderen in Zwolle wordt er nu ook een ouderensoos opgericht. De activiteiten worden gehouden in dezelfde multifunctionele ontmoetingsruimte in de school.

“Dit initiatief uit Zwolle past helemaal in de ontwikkelingen van nu. De gemeenschap van Zwolle maakt al lange tijd gebruik van de multifunctionele ruimte in de school. Door deze eenmalige bijdragen kan de ruimte geschikt worden gemaakt voor de ouderensoos. Daarmee kan Zwolle voldoen aan een vraag vanuit de ouderen in de gemeenschap. Hiermee draagt Zwolle bij aan het welzijn van haar ouderen en zal er minder snel een beroep worden gedaan op overheidsvoorzieningen” aldus wethouder Paul Wentink

Verwachtingen overtroffen
Harry Bos, voorzitter Contactgroep Zwolle: “We hebben een oproep gedaan voor de ouderensoos. Ons idee is om geïnteresseerde ouderen wekelijks een leuke middag te bieden, door gezamenlijk spellen te spelen of andere activiteiten te ondernemen. Na onze eerste oproep hebben zich al 10 vrijwilligers en 25 deelnemers gemeld. Dit overtrof onze verwachtingen. We verwachten dat zich later nog meer inwoners zullen aanmelden om ook mee te doen.”

Aanpassingen nodig
Om de ruimte geschikt te maken voor de ouderensoos zijn er wat aanpassingen nodig. Hiervoor is de bijdrage van € 15.800 van de gemeente. Een deel van het bedrag wordt aangewend voor het vervangen van een oude en slecht geluidsisolerende harmonicawand door een panelenwand, die mede gefinancierd wordt door het schoolbestuur Delta, Rabo Coöperatiefonds en de Contactgroep. Hierdoor kan zowel de school als de Zwolse gemeenschap beter gebruik maken van de ruimte, die met deze wanden in twee ruimten verdeeld kan worden. Met het grootste deel van het genoemde bedrag worden de benodigdheden voor de oudensoos bekostigd.