21 mei 2024
Home » Gesplitst!

Vorige week dinsdag behandelde de raad van Oost Gelre de begroting van 2015. Een begroting van ruim 67 miljoen euro! Heel veel geld, waar lang over vergaderd moest worden. Van half drie ’s middags tot half elf ’s avonds. Dat was nodig om een goede afweging te maken. Het CDA heeft met een meerderheid van de raad ingestemd met de begroting, maar het college wel een enorme berg huiswerk meegegeven. Want het moet sneller, het moet daadkrachtiger.

Een kritisch CDA!
Van een aantal mensen vernamen wij dat zij de opstelling van het CDA, met name richting college, nogal kritisch vonden. Dat klopt! En dat zal ook zo blijven! Ook onze eigen CDA-wethouders werden niet gespaard. Met respect, op inhoud werden ze door de CDA fractie stevig aan de tand gevoeld. We hebben al sinds enige tijd een duaal stelsel, met een scheiding/splitsing tussen raad en college. De tijd dat vooraf alles in de achterkamertjes tussen raad en college bekonkeld werd, ligt gelukkig ver achter ons. Bovendien rust er een zware taak op ons, nu en in de toekomst.

Kunstgras voor RKZVC
Op een verkiezingsavond van het CDA in Zieuwent, januari van dit jaar, heeft het CDA aangegeven te willen gaan voor een kunstgrasveld in Zieuwent. Deze verkiezingsbelofte hebben we gedaan omdat ons overduidelijk was geworden dat de velden van RKZVC zwaar overbelast waren. Het gras kreeg nauwelijks nog kans om fatsoenlijk te groeien. Met de vaststelling van de begroting investeert de gemeente ruim 2 ton in het Zieuwentse kunstgrasveld. RKZVC verricht ook zelf veel werkzaamheden om de kosten te drukken. Daarnaast spreekt RKZVC ook met KSH-voetbal (Harreveld) en V.V.Mariënvelde om te bezien of deze clubs ook gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld. Al met al een positieve ontwikkeling voor de leefbaarheid van deze kleine kernen. CDA is trots deze verkiezingsbelofte waar gemaakt te hebben en wenst RKZVC veel voetbalplezier en succes op het kunstgrasveld!

Woningsplitsing
In het coalitieakkoord van CDA-OOG is heel duidelijk opgenomen dat, om de leefbaarheid van het buitengebied te bevorderen, woningsplitsing mogelijk moet zijn. In ons prachtige buitengebied staan nog tal van (grote) karakteristieke boerderijen. Vaak zijn die woningen te groot en te duur in onderhoud geworden voor één gezin. Verpaupering dreigt dan met alle negatieve gevolgen van dien. Daarnaast kan woningsplitsing ook zeer positief werken in het kader van zorg/mantelzorg. Bijvoorbeeld de bij-inkomende familieleden kunnen dan op efficiënte wijze mantelzorg aanbieden. In de begroting 2015 waren wel een paar zinnen aan woningsplitsing gewijd, alleen volgens het CDA veel te vrijblijvend en veel te vaag. Het CDA wil doorpakken! Vandaar een CDA-motie, door alle partijen gesteund, die het college de opdracht meegeeft om in februari 2015 te komen met een concreet voorstel voor woningsplitsing.

Daadkracht
Het college én de ambtelijke organisatie zal keihard aan het werk moeten om alle ambities uit het coalitieprogramma en de begroting waar te maken. Het CDA spreekt vertrouwen uit dat dit gaat lukken, maar zal wel scherp een vinger aan de pols houden. Want een afsplitsing van een deel van de ambities naar het land van ‘kwamen we ff niet aan toe’ zal het CDA niet toestaan.

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt 06-12509796
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282